Bán bình chữa cháy tại Thụy Khuê quận Tây Hồ Hà Nội

Mã sản phẩm: Bình chữa cháy tại Thụy Khuê quận Tây Hồ

Thương hiệu: TCP VIETNAM Loại: Bình chữa cháy tại Yên Phụ quận Tây Hồ

185.000₫ 210.000₫

Bán bình chữa cháy có kiểm định BCA tại Thụy Khuê quận Tây Hồ Hà Nội, Địa điểm cung cấp bình chữa cháy tại Thụy Khuê quận Tây Hồ Hà Nội, Bình chữa cháy bột ABC, BC - MFZ4, MFZ8, MFZ35; Bình chữa cháy khí CO2-MT3, MT5, MT24

Bình chữa cháy bột BC - MFZ4, MFZ8; Bình chữa cháy ABC - MFZ4, MFZ8; Bình chữa cháy khí CO2 - MT3, MT5, MT24 tại Thụy Khuê quận Tây Hồ Hà Nội các thương hiệu: 👉 Sky 👉 Vinfire  👉 Dragon  👉 Kingdom

1 - Bình Cứu hỏa, bình chữa cháy bột ABC, BC - MFZ1

- Nhà sản xuất: Vinfire. 

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: Bột ABC

- Trọng lượng: 1kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 115.000 VNĐ - 130.000VND

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

2- Bình Cứu hỏa, bình chữa cháy bột ABC, BC - MFZ2

- Nhà sản xuất: Vinfire 

- Tiêu chuẩn: Việt Nam 

- Chất liệu chữa cháy: Bột ABC

- Trọng lượng: 2kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 125.000 VNĐ - 140.000 VND

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

3 - Bình Cứu hỏa, bình chữa cháy bột BC - MFZ4 (4Kg)

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: Bột ABC

- Trọng lượng: 4kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá Bán: 175.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

4 - Bình Cứu hỏa, bình chữa cháy bột ABC - MFZ4 (4Kg)

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: bột ABC

- Trọng lượng: 4kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán:  185.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

5 - Bình cầu chữa cháy XZFTB6 BC - 6kg

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam. Chất liệu chữa cháy: bột BC

- Trọng lượng: 6kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 420.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

6 - Bình cầu chữa cháy XZFTB6 - ABC - 6kg

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam. 

- Chất liệu chữa cháy: Bột ABC

- Trọng lượng: 6kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 445.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

7 - Bình cứu hỏa, bình chữa cháy bột BC - MFZ8 (8Kg)

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam 

- Chất liệu chữa cháy: bột ABC

- Trọng lượng: 8kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 245.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

8 - Bình cứu hỏa, bình chữa cháy bột ABC - MFZ8 (8Kg)

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: Bột ABC

- Trọng lượng: 8kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 270.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

9 - Bình cứu hỏa, bình chữa cháy khí CO2 - MT3

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: Khí Co2

- Trọng lượng: 3kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 365.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

10 - Bình cứu hỏa, bình chữa cháy khí CO2 - MT5

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: Khí Co2

- Trọng lượng: 5kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 550.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

11 - Bình cứu hỏa, bình chữa cháy xe đẩy MFTZ35 ABC

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: bột ABC

- Trọng lượng: 35kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn.

- Giá bán: 1.800.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

12 - Bình cứu hỏa, bình chữa cháy xe đẩy MFTZ35 BC

- Nhà sản xuất: Vinfire

- Tiêu chuẩn: Việt Nam

- Chất liệu chữa cháy: Bột BC

- Trọng lượng: 8kg

- Công dụng: Chữa cháy chất lỏng,chất khí, chất rắn

- Giá bán: 1.600.000 VNĐ

- Ghi chú:  Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, chất  lượng và được kiểm định theo tiêu chuẩn Việt nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo
Hotline: 094 313 8868