Tin Tức 24/7

QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ XƯỞNG

TCP VIỆT NAM Vật Tư Thiết Bị PCCC 17/08/2021
Trước khi được tiến hành xây dựng nhà xưởng, chủ đầu tư phải làm hồ sơ xin cấp phép xây dựng và yêu cầu bắt buộc phải có thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy hoặc phương án phòng cháy chữa cháy. Nghị định 79/2014 Luật PCCC Vấn đề Phòng cháy chữa cháy cho nhà xưởng, Nghị định Chính phủ 79/2014...

Hồ sơ pháp lý Công ty TNHH TCP Việt Nam - PCCC TCP Vietnam

TCP VIỆT NAM Vật Tư Thiết Bị PCCC 02/07/2020
Hồ sơ pháp lý Công ty TNHH TCP Việt Nam Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC PCCC TCP Vietnam: Nhà phân phối Trang Thiết Bị PCCC & Dịch vụ thi công lắp đặt, bảo trì hệ thống PCCC hàng đầu tại Việt Nam.    ✪ Với các dòng sản phẩm: ➙ Thiết bị chữa cháy: Bình chữa chá...

Quy định PCCC cho nhà xưởng nhà kho

TCP VIỆT NAM Vật Tư Thiết Bị PCCC 01/06/2020
Quy định PCCC cho nhà xưởng nhà kho Quy định PCCC cho nhà xưởng nhà kho của Bộ Công An. Để đảm bảo an toàn PCCC và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Cảnh sát PCCC khuyến cáo chủ cơ sở, doanh nghiệp cần làm tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC TCP Vietnam như sau:...

Thẩm Duyệt và Nghiệm Thu PCCC

TCP VIỆT NAM Vật Tư Thiết Bị PCCC 01/06/2020
Thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC nhà xưởng, kiểm tra hồ sơ dự án, thiết kế thi công công trình về PCCC I. Công tác thẩm duyệt hồ sơ dự án và thiết kế: Dự án, công trình hay hạng mục công trình (sau đây gọi chung là công trình) quy định tại phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP thuộc mọi nguồn vốn đầu...